AKTUALNOŚCI

  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ  w ramach wzmocnienia konkurencyjności oraz pozycji na rynku zakupiło najnowszy system cięcia laserowego blach EAGLE firmy Power-Tech wyposażony w nowoczesny system światłowodowy typu FIBER.

  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ wdraża najnowszy projekt dotyczący innowacyjnej metody regulacji parametrów pracy wentylatorów promieniowych pod postacią gotowego rozwiązania technicznego w nowo produkowanych wentylatorach powietrza z przeznaczeniem dla jednej z największych Elektrowni w Polsce.
  • Laboratorium badawcze Przedsiębiorstwa VIBROSON ŁÓDŹ realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związany z „Nową, energooszczędną metodą regulacji wentylatorów promieniowych zwłaszcza dla potrzeb energetyki„. Projekt dotyczy innowacyjnej metody regulacji parametrów pracy wentylatorów promieniowych opartej na technologii zmiennej geometrii wirnika (system nastawnych łopatek wieńca łopatkowego).
  • W ramach realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej VIBROSON’U firma zakupiła najnowocześniejszy sprzęt do przeprowadzania pomiarów drgań oraz wykonywania doważania dynamicznego zespołów wirujących w łożyskach własnych. Dodatkowo zakupiona została aparatura umożliwiająca w precyzyjny sposób wykonać tzw. centrówkę względną dwóch elementów wirujących łączonych sprzęgłem. Wszystkie urządzenia oraz osprzęt dodatkowy dostarczała firma PRUFTECHNIK.

shaftalign_appli_geraet-vor-anwendungsfoto_activeclockscreen_envibxpert_ii_press_photo_3

  • Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzmocnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej VIBROSON’U dla badań i wdrożenia ich wyników w zakresie obniżenia hałasu w energetyce” w ramach osi priorytetowej III „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”, działanie III.3 RPO Województwa Łódzkiego „Rozwój B+R w przedsiębiorstwach”.