KONTAKT

VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o.
ul. Wileńska 10
94-029 Łódź
tel/fax (+48 42) 683 35 11
tel/fax (+48 42) 684 65 94
vibroson@vibroson.com.pl

Zakład produkcyjny – II Oddział Łódź
ul. Wróblewskiego 16/18
93-578 Łódź

NIP 727-274-02-23
REGON 100644065
KRS 0000324756

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego