SPAWALNICTWO

Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną jednostką wykonującą specjalistyczne prace spawalnicze metodami MIG/MAG, TIG, Elektrodą otuloną, gazowo acetylenowo-tlenową

Wykonujemy prace spawalnicze w zakresie:

 • produkcji, montażu, remontów urządzeń oraz konstrukcji stalowych.
 • modernizacji, napraw a także zmian konstrukcyjnych elementów budowlanych wykonanych ze stali konstrukcyjnych.

Wszystkie prace spawalnicze nadzorowane są przez wykwalifikowany zespół inżynierów spawalników (I/EWE) oraz technologów spawalnictwa (I/EWT). Cały proces wykonywany jest zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej oraz normami PN-EN ISO 3834.


Zespół spawaczy (EW) posiada aktualne certyfikaty upoważniające do wykonywania prac spawalniczych w określonych grupach materiałowych.
Świadectwa certyfikujące spawaczy potwierdzają zgodność systemów zarządzania jakością z normami odniesienia, wysoki poziom kwalifikacji personelu spawalniczego i personelu przeprowadzającego badania i kontrole oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Wszystkie certyfikaty potwierdzone są przez akredytowany Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa

Wykonujemy prace spawalnicze elementów z określonych grup materiałowych:

 • Stale niestopowe z I grupy materiałowej (S235JRG2, S355J2G3, …),
 • Stale niskostopowe oraz stopowe,
 • Stale drobnoziarniste z III grupy materiłowej,
 • Stale chromo-molibdenowe z V grupy materiłowej (13CrMo4-5, 10CrMo9-10),
 • Stale martenzytyczne oraz ferrytyczne z VII grupy materiałowej,
 • Stale austenitycznej z VIII grupy materiłowej (0H18N9, 1H18N9T),
 • Tytan z grupy materiałowej II oraz V,
 • Aluminium,
 • Miedź.