HISTORIA FIRMY

Przedsiębiorstwo VIBROSON ŁÓDŹ rozpoczęło swą działalność w styczniu 1990 roku. Założycielem firmy jest, wieloletni pracownik naukowy Zakładu Wentylatorów i Dmuchaw, założyciel i kierownik Zakładu Wibroakustyki Instytutu Techniki Cieplnej (ITC) w Łodzi, dr inż. Andrzej Podsędkowski. Główną specjalizacją firmy w momencie rozpoczęcia swej działalności było przeprowadzanie analiz mających na celu poprawę parametrów technicznych maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem wentylatorów przemysłowych oraz energetycznych.

Wyspecjalizowany sztab inżynierów firmy prowadzi od 1990 roku badania związane z podniesieniem sprawności eksploatacyjnej wentylatorów energetycznych oraz przemysłowych przez poprawę ich budowy konstrukcyjnej i dopasowanie ich charakterystyk przepływowych do potrzeb określonej instalacji. Przedsiębiorstwo VIBROSON od początku swojej działalności dostarczyło do zakładów przemysłowych oraz elektrowni zawodowych w Polsce oraz Europie kilkaset nowoczesnych urządzeń oraz maszyn. Tym samym niezliczoną liczbę nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań technicznych podnoszących w dużej mierze konkurencyjność zakładów produkcyjnych nie tylko na rynku lokalnym ale i światowym .

W 2009 roku firma został przekształcona w spółkę kapitałową VIBROSON ŁÓDŹ Sp. z o.o. z główną siedzibą w Łodzi. W tym samym roku, dla podniesienia jakości produkowanych urządzeń oraz wykonywanych usług, firma wprowadziła System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy procesowej PN-EN ISO 9001.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów w zakresie kompleksowego podejścia do jakości oferowanych wyrobów i usług firma Vibroson Łódź Sp. z o.o. obecnie posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg wymagań nowej wersji normy, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu:

PN-EN ISO 9001:2015